Създаване на нов профил

Бисквитките са изключени. За регистрация, моля, включете първо бисквитките!

Регистрацията е безплатна и отнема само няколко минути. Първите три стъпки са задължителни.


Вие ще получите:
  • Свой ​​собствен безплатен профил в http://www.iBoys.bg/Потребителско име
  • 8 снимки с профила
  • Възможността за изпращане на лично съобщение до други потребители (без ограничения)
  • И още много други функции
Кратки Условия за ползване:
  • Вашият профил не може да се използва за никакви търговски дейности
  • Потребителят няма право да създава допълнителни профили на сайта, дори в случаи, когато оригиналният профил е бил деактивиран!!!
  • Потребителят няма право по никакъв начин да тормози или да ограничава други потребители на сайта
  • Всички данни трябва да бъдат попълнени правилно и вярно
  • Потребителят трябва да има авторски права или одобрение за собственост за всяка снимка, качена на сайта
  • Чрез създаване на профила вие се съгласявате с пълния текст на условията за ползване, както е посочено в раздел Информация / Условия за ползване